Veiligheidsvoorschriften

Kaarsen

Created with Sketch.
 • Laat de kaarsen nooit zonder toezicht branden, doof de kaarsen als je gaat slapen of de kamer verlaat.
 • Hou de kaars buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
 • Verplaats nooit een brandende kaars. 
 • Plaats brandende kaarsen minimaal 8-10 centimeter van elkaar.
 • Gebruik altijd een niet-brandbare onderzetter. De kaars moet stevig en recht staan zodat hij niet kan omvallen. Zet de kaars op een onbrandbare ondergrond. 
 • Zorg dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn van de kaars (meubels, gordijnen, planten, boeken, ...)
 • Plaats kaarsen nooit op een brandbare ondergrond of in de buurt van brandbare materialen. 
 • Knip voor gebruik de lont altijd bij tot  1cm. Een langere lont kan ervoor zorgen dat de kaars gaat walmen of flakkeren, of dat de kaars of pot te warm zal worden. 
 • Leg geen andere materialen in het kaarsvet (lucifer, aansteker,...). Wanneer er zich andere materialen in het kaarsvet bevinden kan een grotere vlam ontstaan.
 • Wanneer de buitenlucht te warm is kan de kaars smelten (vanaf 28° C).  Plaats daarom de kaars niet in de volle zon of in een zeer warme ruimte. 
 • Zorg dat de kaars niet dichtbij de verwarming of open haard staat. Hierdoor kan de kaars smelten. Vermijd ook volle zon. 
 • Plaats geen kaarsen in een luchtstroom, zoals bij een raam-of deuropening of op een radiator. 
 • Voeg nooit water of geurolie toe aan de kaars. Door water kan het kaarsvet spetteren. Doof ook nooit de kaars met water. Gebruik bij voorkeur een kaarsendover. 
 • Laat de kaars niet helemaal uitbranden want door de warmte kan het glas kapot springen. Doof de kaars uit op 1 cm van de bodem. 
 • Doof de kaars altijd met een kaarsendover, blaas hem bij voorkeur niet uit. Door het blazen kan het warme kaarsvet spatten. 
 • Als je geen kaarsendover hebt, hou je het best je hand achter de kaars tijdens het uitblazen om het spatten te voorkomen.
 • Inhaleer de rook van de kaars niet.
 • Niet geschikt voor consumptie.
 • Brand de kaars niet langer dan 4 uur achtereenvolgens.
 • Doof de kaars als die te veel rookt, als de vlam te hoog wordt of als het glas te warm wordt.

Diffuser

Created with Sketch.
 • Brandbare vloeistof.
 • Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden. 
 • Mensen die gevoelig zijn aan parfum moeten voorzichtig zijn met dit product.
 • Vermijd contact met de huid. Wanneer het product zich op de stokjes bevindt, gebruik dan handschoenen.
 • Plaats de diffuser niet op oppervlakten van verf, leder, stof of op gepolijste oppervlakten.


Niet voor consumptie: 
IN GEVAL VAN INSLIKKEN: neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM of een arts. 
IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: overvloedig wassen met water en zeep. 
IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig uitspoelen met water gedurende meerdere minuten. 

Melts

Created with Sketch.
 • Haal de melts uit de verpakking.
 • Enkel te gebruiken in een waxbrander.
 • Combineer nooit een waxmelt in een waxbrander met een geurtheelichtje (gebruik een gewoon theelichtje).
 • Volg de veiligheidsvoorschriften van de waxbrander.
 • Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden. 
 • Laat de brander nooit zonder toezicht, doof het theelichtje voor je de ruimte verlaat.
 • Voeg nooit water toe.
 • Laat de melt nooit helemaal opbranden. 
 • Mensen die gevoelig zijn aan parfum, moeten voorzichtig zijn met dit product.


Niet voor consumptie: 
IN GEVAL VAN INSLIKKEN: neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: overvloedig wassen met water en zeep. 
IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig uitspoelen met water gedurende meerdere minuten.